Rekruttering

Interessert i å jobbe sammen med oss i Advokatfirma Haakstad & Co DA?
Ta kontakt med advokat/partner Karsten A. Anfinsen (tlf: 37 00 60 70).

Praktisk anlegg og gode karakterer er en forutsetning, dommerfullmektigerfaring en fordel.