Fagområder > Konkurs / insolvens

Konkurs / insolvens

Vi kan bistå med blant annet følgende områder:

  • Inndrivelse
  • Gjeldsordninger
  • Bobehandling
  • Sikring av pengekrav, pant osv.

Kontaktpersoner: