Priser og vilkår

Verdiskapning: Vi har som mål at det skal være et rimelig forhold mellom den verdi vår advokatbistand skaper for deg som klient og den samlede utgift du har i saken.

Salærberegning

Salær fastsettes med utgangspunkt i medgått tid. Timesatsen vil fremgå av oppdragsbekreftelsen.

  • Partner: Fra 2.350 kr/t (eks. mva.)
  • Fast advokat: Fra 2.000 kr/t (eks. mva.)
  • Advokatfullmektig: Fra 1.750 kr/t (eks. mva.)
  • Sekretær/advokatassistent: Fra 800 kr/t (eks. mva.)

Også andre forhold har betydning for fastsettelsen av salæret, så som oppdragets art, vanskelighetsgrad, de verdier oppdraget gjelder, oppnådd resultat m.v. I tillegg kommer utlegg for utgifter i saken.

Oppgjørsoppdrag eiendom til fastpris

Oppgjør ved kjøp/salg av eiendom kan gjøres til fastpris. Pris er kr 14.000 (+ mva + utlegg) for boliger med salgssum opp til 2,5 millioner. For boliger over 2,5 millioner er prisen for oppdraget kr 17.000,- (+ mva + utlegg).

Prisen forutsetter et ordinært enkelt oppgjør (utferdigelse av dokumenter, kontraktsmøte, tinglysning, etterarbeid m.v.). Tidsbruk som skyldes spesielle forhold vedrørende partene, eiendommen, heftelser, rettigheter m.v. kommer i tillegg til fastprisen.

Oppdragsavtale

Når vi mottar et oppdrag, vil vi bekrefte oppdraget i form av en avtalebekreftelse, med beskrivelse av og nærmere vilkår for oppdraget. Det kan gis estimat over kostnad, men det vil være avhengig av opplysningene vi får, sakens utvikling m.v. Klienten kan på forespørsel få oversikt over medgått tid.

Merverdiavgift

For all juridisk bistand vil det tilkomme merverdiavgift med 25 % mva. Dette vil alltid være spesifisert på vår faktura.

Fri rettshjelp

Du kan ha rett til fri rettshjelp. Det økonomiske kravet er normalt at du ikke har større brutto inntekt enn kr. 350.000,- pr. år (alene) eller sammen med samboer/ektefelle ikke mer enn 540.000,- (og i begge tilfeller ikke formue på over kr. 150.000,-).

Les mer om fri rettshjelp på www.advokatforeningen.no.

Rettshjelpsdekning

Ulike forsikringsordninger kan dekke advokatutgifter. De fleste villa- og innboforsikringer har rettshjelpdekning som dekker advokatutgifter med inntil kr. 100.000,-. Egenandel utgjør mellom kr. 3.000,- til kr. 4.000,-, med tillegg av 20 % av påløpt salær utover egenandelen. Slik dekning ligger normalt også i forsikring for båt, bil, hytta m.v.

Vi hjelper deg med å finne ut om du har krav på fri rettshjelp eller rettshjelpdekning.

Eksterne lenker