Øyvind Sund

Advokat/partner

Advokat Øyvind Sund arbeider bredt med alminnelig forretningsjus, med hovedfokus innenfor saker som omhandler entrepriserett, fast eiendom, insolvens, selskapsrett og transaksjoner. Han har betydelig erfaring med å bistå selskaper og kreditorer med finansiell restrukturering, sikring av kreditorinteresser og andre insolvensrelaterte problemstillinger. Han benyttes som bobestyrer ved Agder tingrett, og har bred prosedyreerfaring. Øyvind Sund har videre erfaring med styrearbeid, både i form av egne verv og ved at han regelmessig bistår styrer i deres arbeid.

Per-Jakob Haakstad

Telefon: 370 06 070
Mobiltlf.: 917 50 271
E-post: os@haakstad.no

 • Advokatbevilling 2005
 • Cand. jur. 2003 (UIB)
 • Generell juridisk bistand til privatpersoner, næringsliv og offentlige aktører
 • Fast eiendom og entrepriserett
 • Løpende bistand og rådgivning i kontraktsforhold
 • Insolvens og restrukturering
 • Selskapsrett
 • Transaksjoner
 • Borettslag og eierseksjonssameie
 • Offentlige anskaffelser
 • Tvisteløsning

2023–d.d.: Advokatfirma Haakstad & Co DA – advokat/partner
2017–2023: Advokatfirmaet InterJuris DA – advokat/partner
2014–2017: Visma Advokater AS – advokat
2008–2014: Advokatforum – advokat i kontorfellesskap
2005–2008: Advokatfirma Krabberød – advokat
2004–2005: Advokatfirma Krabberød – advokatfullmektig
2003–2004: Advokatfirma Hansen – advokatfullmektig

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
Share on pinterest
Pinterest

Del denne saken på sosiale medier