Få skattefradrag for investeringer i oppstartsselskaper

Få skattefradrag for investeringer i oppstartsselskaper

Fra 1. juli 2017 kan personer som har investert i oppstartselskaper få fradrag i alminnelig inntekt med inntil
kr 500 000,-. Det kan gi en solid skattreduksjon. Ved innskudd av f. eks. kr 500 000,- kan man oppnå en skattefordel på kr 115 000,- i investeringsåret. (mer…)