Ny åpenhetslov vedtatt: Gjelder ikke for mindre virksomheter

Hva er formålet? Åpenhetsloven skal fremme respekt for anstendige arbeidsforhold og grunnleggende menneskerettigheter ifm produksjon av varer og levering av tjenester. Loven innebærer strengere krav til virksomheter til åpenhet og krav om å arbeide aktivt med å avdekke og håndtere forhold i leverandørkjedene sine som kan ha negativ påvirkning på arbeidsforhold og menneskerettigheter. (mer…)