Gunhild Resen-Fellie

Gunhild Resen-Fellie

Gunhild Resen-Fellie

Advokat/Partner

Advokat Resen-Fellie jobber med fast eiendom, arbeidsrett, alminnelig forretningsjuss/-kontraktsrett, prosedyre og tvisteløsning og er bostyrer for konkursboer og dødsboer. Spesialkompetanse i odelsrett.

Joakim Boye

Telefon: 370 06 070
Mobiltlf.: 906 27 779
E-post: gunhild@resenfellie.no

 • Advokatbevilling 
 • Cand.jur. 2006 (UiO)
 • Spesialkompetanse i odelsrett
 • Alminnelig forretningsjuss/ – kontraktsrett
 • Konkursrett
 • Arbeidsrett
 • Eiendomsrett
 • 2018 – 2024 – Egen advokatpraksis
 • 2016 – 2018 – Advokat i Advokatfirmaet Kyrre ANS i Bergen
 • 2014 – 2016 – Egen advokatpraksis
 • 2012 – 2014 – Dommerfullmektig i Bergen tingrett
 • 2009 – 2012 – Advokat i Advokatfirmaet Selmer DA
 • 2007 – 2009 – Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Selmer DA
 • 2007 – Førstekonsulent Statens Landbruksforvaltning

Øyvind Sund

Øyvind Sund

Øyvind Sund

Advokat/partner

Advokat Øyvind Sund arbeider bredt med alminnelig forretningsjus, med hovedfokus innenfor saker som omhandler entrepriserett, fast eiendom, insolvens, selskapsrett og transaksjoner. Han har betydelig erfaring med å bistå selskaper og kreditorer med finansiell restrukturering, sikring av kreditorinteresser og andre insolvensrelaterte problemstillinger. Han benyttes som bobestyrer ved Agder tingrett, og har bred prosedyreerfaring. Øyvind Sund har videre erfaring med styrearbeid, både i form av egne verv og ved at han regelmessig bistår styrer i deres arbeid.

Per-Jakob Haakstad

Telefon: 370 06 070
Mobiltlf.: 917 50 271
E-post: os@haakstad.no

 • Advokatbevilling 2005
 • Cand. jur. 2003 (UIB)
 • Generell juridisk bistand til privatpersoner, næringsliv og offentlige aktører
 • Fast eiendom og entrepriserett
 • Løpende bistand og rådgivning i kontraktsforhold
 • Insolvens og restrukturering
 • Selskapsrett
 • Transaksjoner
 • Borettslag og eierseksjonssameie
 • Offentlige anskaffelser
 • Tvisteløsning

2023–d.d.: Advokatfirma Haakstad & Co DA – advokat/partner
2017–2023: Advokatfirmaet InterJuris DA – advokat/partner
2014–2017: Visma Advokater AS – advokat
2008–2014: Advokatforum – advokat i kontorfellesskap
2005–2008: Advokatfirma Krabberød – advokat
2004–2005: Advokatfirma Krabberød – advokatfullmektig
2003–2004: Advokatfirma Hansen – advokatfullmektig

Fredrik W. Knudsen

Fredrik W. Knudsen

Fredrik W. Knudsen

Advokat/partner

Fredrik W Knudsen har betydelig erfaring innen forretningsjus, kontraktsrett (også internasjonalt), entrepriserett, compliancejus og med finans- og ekomjus. I tillegg til erfaring som forretningsadvokat i advokatfirmaet Thommessen, har han erfaring fra statlig virksomheter på flere nivåer, samt fra et konsern med virksomhet i flere land. Han arbeider også med kjøp og salg av små og mellomstore virksomheter, konkurranserett, offentlige anskaffelser, arve- og skiftesaker samt erstatningsrett.

Per-Jakob Haakstad

Telefon: 370 06 070
Mobiltlf: 928 29 441
E-post: fwk@haakstad.no

 • Advokatbevilling 202
 • Can. Jur 1995 (UiO)
 • Kontraktsrett
 • Selskapsrett
 • Virksomhetsoverdragelser og fusjon/fisjon
 • Entrepriserett
 • Pengekravsrett
 • Forretningsjus
 • Compliance
 • Personvern
 • Finans-, børs- og verdipapirrett, samt ekomlovgivning
 • Tvisteløsning

2019 – d.d.: Advokatfirma Haakstad & Co DA – advokat/partner
2013-2018: Norsafe AS – Senior Vice President Contracts
2009-2013: Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet – Seksjonssjef
1999-2009: Advokatfirmaet Thommessen – advokatfullmektig/fast advokat
1995-1999: Finanstilsynet – førstekonsulent/rådgiver/styresekretær

2015 –d.d.: Nestleder i styret i Arendal Kommunale Pensjonskasse
2014 –d.d.: Medlem kontrollutvalget for Strex AS
2010 –2014: Styremedlem i Warren Securities AS
2009–2011: Medlem av kontrollkomiteene i Warren AS og Warren Bank AS
2005–2009: Medlem av Kommunikasjonskontrollutvalget
1998–2005: Sekretær for Kommunikasjonskontrollutvalget

Joakim Boye

Joakim Boye

Joakim Boye

Advokat/partner

Advokat Joakim Boye yter generell juridisk bistand til privatpersoner, næringsliv og offentlige aktører, med hovedfokus på tvisteløsning, alminnelig kontraktsrett og fast eiendom. Han har bakgrunn som advokatfullmektig i CMS Kluge Advokatfirma og som dommerfullmektig i både Kristiansand tingrett og Oslo tingrett. Han har bred erfaring med tvisteløsning og prosedyre for domstolene og andre organer.

Joakim Boye

Telefon: 370 06 070
Mobiltlf.: 917 40 842
E-post: jb@haakstad.no

 • Advokatbevilling 2015
 • Master i rettsvitenskap 2012 (UiB)
 • Tvisteløsning og prosedyre
 • Kontraktsrett
 • Fast eiendom
 • Entreprise
 • Erstatnings- og forsikringsrett
 • Arv- og familierett
 • Strafferett (forsvarer, bistandsadvokat)

2022–d.d.: Advokatfirma Haakstad & Co DA – advokat

2021-2022: Oslo tingrett – dommerfullmektig

2017-2021: Advokatfirma Haakstad & Co DA – advokat 

2014–2017: Kristiansand tingrett – dommerfullmektig

2012–2014: CMS Kluge Advokatfirma AS – advokatfullmektig

Per-Jakob Haakstad

Per-Jakob Haakstad

Per-Jakob Haakstad

Advokat/partner

Advokat Per-Jakob Haakstad arbeider med generelle sivile saker for privatpersoner og næringsliv. Han har erfaring fra advokatfirmaet PriceWaterhouseCoopers, Gard og som jurist i Dine Penger. Han har undervist på BI, og skrevet for magasinet Gründer. I tillegg har han skrevet bøkene «Arveoppgjøret trinn for trinn» og «Praktisk juss for småbedrifter» og er involvert i portalen www.videocation.no som tilbyr nyttige e-kurs, også innen jus. 

Per-Jakob Haakstad

Telefon: 370 06 070
Mobiltlf.: 478 16 750
E-post: pjh@haakstad.no

 • Advokatbevilling 2002
 • Cand. jur. 1995 (UIO)
 • Kontraktsrett
 • Selskapsrett
 • Markedsrett
 • Arbeidsrett
 • Fast eiendoms rettsforhold (kjøp/salg, mangler/eierskifte, byggesak, nabotvister m.m.)
 • Erstatnings- og forsikringsrett
 • Pengekrav, gjeld og konkurs
 • Familie og arverett
 • Strafferett (økokrim)
 • Prosedyre for domstolen og andre organer

2005–d.d.: Advokatfirma Haakstad & Co DA – advokat/partner
2002–2005: Forsikringsselskapet GARD – advokatfullmektig
2000–2002: Advokatfirmaet PriceWaterhouseCoopers – advokatfullmektig
1998–2000: Forsikringsselskapet GARD – advokatfullmektig
1995–1998: Bladet Dine Penger – jurist/journalist

 • 2015–2019: Bystyrerepresentant Arendal kommune, leder av kontrollutvalget
 • 2016–2018: Den Norske Advokatforening, leder av Aust-Agder krets
 • Bladet Gründer (deltid) – jurist / journalist
 • NNM/BI, markedsrett (deltid) – foreleser
 • BI, forretningsjuss (deltid) – foreleser
 • Universitet i Agder, selskapsrett (deltid) – foreleser
 • Sjøkrigskolen i Bergen, sjørett – foreleser
 • Juss for etablerere (over flere år) – foreleser
 • Kurs i arv, kontrakter, forbrukerrett m.v. – foreleser
 • Studieforening, Sjø- og skipsfartsgruppen – leder
 • «Den store arveboken»
 • «Praktisk juss for småbedrifter»

Karsten A. Anfinsen

Karsten A. Anfinsen

Karsten A. Anfinsen

Advokat/partner

Advokat Karsten A. Anfinsen arbeider med generelle sivile saker for privatpersoner og næringsliv, med særlig vekt på fast eiendom, arbeidstvister, utlendingssaker samt straffesaker. Anfinsen har særlig erfaring med prosedyre for domstolene. Han har erfaring blant annet fra Arendal kommune, Statens vegvesen, justisdepartementet og UDI.

Karsten A. Anfinsen

Telefon: 370 06 070
Mobiltlf.: 47 20 04 50
E-post: ka@haakstad.no

 • Advokatbevilling 2008
 • Cand. jur. 1997 (UIB)
 • Entrepriserett
 • Fast eiendoms rettsforhold (kjøp/salg, mangler/eierskifte, byggesak, nabotvist m.m.)
 • Utlendingsrett, asyl og menneskerettigheter
 • Konkurs/insolvens
 • Arbeidsrett
 • Kontraktsrett
 • Plan- og bygningsrett
 • Erstatnings- og forsikringsrett
 • Forbrukerrett
 • Familierett
 • Prosedyre for domstolen og andre organer
 • 1999: Utlendingsrett, UiO
 • 1991–1997: Juridisk embetseksamen, UiB
 • 1994–1995: Europarett og opphavsrett, Altbert-Ludwigs Universität (Freiburg, Tyskland)

2009–d.d: Advokatfirma Haakstad & Co DA – advokat/partner
2007–2009: Advokatfirma Haakstad & Co DA – advokatfullmektig
2002–2007: Arendal kommune – juridisk rådgiver
2001–2002: Statens vegvesen – juridisk konsulent
2000–2001: Flyktningehjelpen, Kroatia – stedlig representant
1997–2000: UDI – førstekonsulent
1999–2000: Justisdepartementet, Norges ambassade i Beograd, Jugoslavia og Skopje, Makedonia – utlendingsattaché
1994: Advokatfirma Petersen, Becker und Ziegenbein (Kiel, Tyskland) – praksisplass

 • 2022-d.d.: Medlem av Advokatforeningens Menneskerettsutvalg
 • 2014–d.d.: ØIF Arendal Elite – styremedlem
 • 2012–d.d.: Bjarnes Håndverkstjenester AS – styremedlem
 • 1992–1993: Norges Studenterforbund (NKSF), medlem av arbeidsutvalget
 • 1991: Norsk Studentunion Bergen, Arbeidsutvalget

Ståle Granerud

Ståle Granerud

Ståle Granerud

Advokat/partner

Advokat Ståle Granerud har en betydelig praksis innen forretningsjus generelt og eiendomsutvikling spesielt, i hele prosessen fra kjøp av tomt til salg av nærings-/boligbygg, herunder regulering, utleie, seksjonering og tvisteløsning. Han arbeider videre med kjøp og salg av små og mellomstore virksomheter, konkurranserett, offentlige anskaffelser, arve- og skiftesaker samt erstatningsrett.

Ståle Granerud

Telefon: 370 06 070
Mobiltlf.: 951 30 439
E-post: sgr@haakstad.no

 • Advokatbevilling 1999
 • Cand. Jur. 1995 (UiO)
 • Forretningsjus
 • Eiendomsutvikling
 • Regulering
 • Utleie
 • Seksjonering
 • Tvisteløsning
 • Kjøp og salg av små og mellomstore virksomheter
 • Konkurranserett
 • Offentlige anskaffelser
 • Arve- og skiftesaker
 • Erstatningsrett

2015–d.d.: Advokatfirma Haakstad & Co DA – advokat / partner
2004–2015: Bing Hodneland advokatselskap DA – advokat / partner
1997–2004: DLA Piper – advokatfullmektig / advokat
1995–1997: Utenriksdepartementet, rettsavdelingen – juridisk konsulent

Preben Vangen Myrdal

Preben Vangen Myrdal

Preben Vangen Myrdal

Advokat/partner

Advokat Preben Vangen Myrdal yter generell juridisk bistand til privatpersoner, næringsliv og offentlige aktører, med hovedfokus på forhold knyttet til fast eiendom, alminnelig kontraktsrett og tvisteløsning. Han har sin bakgrunn som forretningsadvokat i Advokatfirmaet Selmer DA og har bred erfaring innen forhandlinger, utforming og praktisering av avtaler knyttet til etablering av samarbeidsstrukturer, utvikling, utleie og salg av næringseiendom.

Preben Vangen Myrdal

Telefon: 370 06 070
Mobiltlf.: 411 07 041
E-post: pvm@haakstad.no

 • Advokatbevilling 2009
 • Cand.jur. 2005 (UiB)
 • Generell juridisk bistand til privatpersoner, næringsliv og offentlige aktører
 • Eiendomsrett
 • Alminnelig kontraktsrett
 • Tvisteløsning
 • Forhandlinger, utforming og praktisering av avtaler knyttet til etablering av samarbeidsstrukturer
 • Utvikling av næringseiendom
 • Utleie og salg av næringseiendom

2016–d.d.: Advokatfirma Haakstad & Co DA – advokat / partner
2014–2016: Advokatfirma Haakstad & Co DA – advokat
2009–2014: Advokatfirmaet Selmer DA – advokat
2006–2009: Advokatfirmaet Selmer DA – advokatfullmektig
2003–2004: Jussformidlingen – saksbehandler