Øyvind Sund

Øyvind Sund

Øyvind Sund

Advokat/partner

Advokat Øyvind Sund arbeider bredt med alminnelig forretningsjus, med hovedfokus innenfor saker som omhandler entrepriserett, fast eiendom, insolvens, selskapsrett og transaksjoner. Han har betydelig erfaring med å bistå selskaper og kreditorer med finansiell restrukturering, sikring av kreditorinteresser og andre insolvensrelaterte problemstillinger. Han benyttes som bobestyrer ved Agder tingrett, og har bred prosedyreerfaring. Øyvind Sund har videre erfaring med styrearbeid, både i form av egne verv og ved at han regelmessig bistår styrer i deres arbeid.

Per-Jakob Haakstad

Telefon: 370 06 070
Mobiltlf.: 917 50 271
E-post: os@haakstad.no

 • Advokatbevilling 2005
 • Cand. jur. 2003 (UIB)
 • Generell juridisk bistand til privatpersoner, næringsliv og offentlige aktører
 • Fast eiendom og entrepriserett
 • Løpende bistand og rådgivning i kontraktsforhold
 • Insolvens og restrukturering
 • Selskapsrett
 • Transaksjoner
 • Borettslag og eierseksjonssameie
 • Offentlige anskaffelser
 • Tvisteløsning

2023–d.d.: Advokatfirma Haakstad & Co DA – advokat/partner

2017–2023: Advokatfirmaet InterJuris DA – advokat/partner

2014–2017: Visma Advokater AS – advokat

2008–2014: Advokatforum – advokat i kontorfellesskap

2005–2008: Advokatfirma Krabberød – advokat

2004–2005: Advokatfirma Krabberød – advokatfullmektig

2003–2004: Advokatfirma Hansen – advokatfullmektig

Karsten A. Anfinsen

Karsten A. Anfinsen

Karsten A. Anfinsen

Advokat/partner

Advokat Karsten A. Anfinsen arbeider med generelle sivile saker for privatpersoner og næringsliv, med særlig vekt på fast eiendom, arbeidstvister, utlendingssaker samt straffesaker. Anfinsen har særlig erfaring med prosedyre for domstolene. Han har erfaring blant annet fra Arendal kommune, Statens vegvesen, justisdepartementet og UDI.

Karsten A. Anfinsen

Telefon: 370 06 070
Mobiltlf.: 47 20 04 50
E-post: ka@haakstad.no

 • Advokatbevilling 2008
 • Cand. jur. 1997 (UIB)
 • Entrepriserett
 • Fast eiendoms rettsforhold (kjøp/salg, mangler/eierskifte, byggesak, nabotvist m.m.)
 • Utlendingsrett, asyl og menneskerettigheter
 • Konkurs/insolvens
 • Arbeidsrett
 • Kontraktsrett
 • Plan- og bygningsrett
 • Erstatnings- og forsikringsrett
 • Forbrukerrett
 • Familierett
 • Prosedyre for domstolen og andre organer
 • 1999: Utlendingsrett, UiO
 • 1991–1997: Juridisk embetseksamen, UiB
 • 1994–1995: Europarett og opphavsrett, Altbert-Ludwigs Universität (Freiburg, Tyskland)

2009–d.d: Advokatfirma Haakstad & Co DA – advokat/partner
2007–2009: Advokatfirma Haakstad & Co DA – advokatfullmektig
2002–2007: Arendal kommune – juridisk rådgiver
2001–2002: Statens vegvesen – juridisk konsulent
2000–2001: Flyktningehjelpen, Kroatia – stedlig representant
1997–2000: UDI – førstekonsulent
1999–2000: Justisdepartementet, Norges ambassade i Beograd, Jugoslavia og Skopje, Makedonia – utlendingsattaché
1994: Advokatfirma Petersen, Becker und Ziegenbein (Kiel, Tyskland) – praksisplass

 • 2022-d.d.: Medlem av Advokatforeningens Menneskerettsutvalg
 • 2014–d.d.: ØIF Arendal Elite – styremedlem
 • 2012–d.d.: Bjarnes Håndverkstjenester AS – styremedlem
 • 1992–1993: Norges Studenterforbund (NKSF), medlem av arbeidsutvalget
 • 1991: Norsk Studentunion Bergen, Arbeidsutvalget