Edeline Tveiten

Edeline Tveiten

Edeline Tveiten

Advokatfullmektig

Advokatfullmektig Edeline Tveiten arbeider bredt med generelle sivile saker for privatpersoner og næringsliv. Hun fullførte mastergraden ved Universitetet i Bergen høsten 2021 og var på utveksling på Luiss Guido Carlo i Roma.

Joakim Boye

Telefon: 370 06 070
Mobiltlf.: 977 20 560
E-post: et@haakstad.no

 • Bachelor i rettsvitenskap 2019 – UIA
 • Master i rettsvitenskap 2021 – UIB
 • Arbeidsrett
 • Arv/familie
 • Erstatning/forsikring
 • Bolig og fritidseiendom
 • 2018: Saksbehandler i Studentjuristen ved UiA
 • 2018-2019: Studentpraktikant hos advokatfirma Pettersen Vestbakke
 • 2020: NAV Klageinstans – førstekonsulent
 • 2021: Advokatfirma Hald & CO – trainee
 • 2021: Advokatfirma Simonsen Vogt Wiig – trainee.

Joakim Boye

Joakim Boye

Joakim Boye

Advokat/partner

Advokat Joakim Boye yter generell juridisk bistand til privatpersoner, næringsliv og offentlige aktører, med hovedfokus på tvisteløsning, alminnelig kontraktsrett og fast eiendom. Han har bakgrunn som advokatfullmektig i CMS Kluge Advokatfirma og som dommerfullmektig i både Kristiansand tingrett og Oslo tingrett. Han har bred erfaring med tvisteløsning og prosedyre for domstolene og andre organer.

Joakim Boye

Telefon: 370 06 070
Mobiltlf.: 917 40 842
E-post: jb@haakstad.no

 • Advokatbevilling 2015
 • Master i rettsvitenskap 2012 (UiB)
 • Tvisteløsning og prosedyre
 • Kontraktsrett
 • Fast eiendom
 • Entreprise
 • Erstatnings- og forsikringsrett
 • Arv- og familierett
 • Strafferett (forsvarer, bistandsadvokat)

2022–d.d.: Advokatfirma Haakstad & Co DA – advokat

2021-2022: Oslo tingrett – dommerfullmektig

2017-2021: Advokatfirma Haakstad & Co DA – advokat 

2014–2017: Kristiansand tingrett – dommerfullmektig

2012–2014: CMS Kluge Advokatfirma AS – advokatfullmektig

Per-Jakob Haakstad

Per-Jakob Haakstad

Per-Jakob Haakstad

Advokat/partner

Advokat Per-Jakob Haakstad arbeider med generelle sivile saker for privatpersoner og næringsliv. Han har erfaring fra advokatfirmaet PriceWaterhouseCoopers, Gard og som jurist i Dine Penger. Han har undervist på BI, og skrevet for magasinet Gründer. I tillegg har han skrevet bøkene «Arveoppgjøret trinn for trinn» og «Praktisk juss for småbedrifter» og er involvert i portalen www.videocation.no som tilbyr nyttige e-kurs, også innen jus. 

Per-Jakob Haakstad

Telefon: 370 06 070
Mobiltlf.: 478 16 750
E-post: pjh@haakstad.no

 • Advokatbevilling 2002
 • Cand. jur. 1995 (UIO)
 • Kontraktsrett
 • Selskapsrett
 • Markedsrett
 • Arbeidsrett
 • Fast eiendoms rettsforhold (kjøp/salg, mangler/eierskifte, byggesak, nabotvister m.m.)
 • Erstatnings- og forsikringsrett
 • Pengekrav, gjeld og konkurs
 • Familie og arverett
 • Strafferett (økokrim)
 • Prosedyre for domstolen og andre organer

2005–d.d.: Advokatfirma Haakstad & Co DA – advokat/partner
2002–2005: Forsikringsselskapet GARD – advokatfullmektig
2000–2002: Advokatfirmaet PriceWaterhouseCoopers – advokatfullmektig
1998–2000: Forsikringsselskapet GARD – advokatfullmektig
1995–1998: Bladet Dine Penger – jurist/journalist

 • 2015–2019: Bystyrerepresentant Arendal kommune, leder av kontrollutvalget
 • 2016–2018: Den Norske Advokatforening, leder av Aust-Agder krets
 • Bladet Gründer (deltid) – jurist / journalist
 • NNM/BI, markedsrett (deltid) – foreleser
 • BI, forretningsjuss (deltid) – foreleser
 • Universitet i Agder, selskapsrett (deltid) – foreleser
 • Sjøkrigskolen i Bergen, sjørett – foreleser
 • Juss for etablerere (over flere år) – foreleser
 • Kurs i arv, kontrakter, forbrukerrett m.v. – foreleser
 • Studieforening, Sjø- og skipsfartsgruppen – leder
 • «Den store arveboken»
 • «Praktisk juss for småbedrifter»

Preben Vangen Myrdal

Preben Vangen Myrdal

Preben Vangen Myrdal

Advokat/partner

Advokat Preben Vangen Myrdal yter generell juridisk bistand til privatpersoner, næringsliv og offentlige aktører, med hovedfokus på forhold knyttet til fast eiendom, alminnelig kontraktsrett og tvisteløsning. Han har sin bakgrunn som forretningsadvokat i Advokatfirmaet Selmer DA og har bred erfaring innen forhandlinger, utforming og praktisering av avtaler knyttet til etablering av samarbeidsstrukturer, utvikling, utleie og salg av næringseiendom.

Preben Vangen Myrdal

Telefon: 370 06 070
Mobiltlf.: 411 07 041
E-post: pvm@haakstad.no

 • Advokatbevilling 2009
 • Cand.jur. 2005 (UiB)
 • Generell juridisk bistand til privatpersoner, næringsliv og offentlige aktører
 • Eiendomsrett
 • Alminnelig kontraktsrett
 • Tvisteløsning
 • Forhandlinger, utforming og praktisering av avtaler knyttet til etablering av samarbeidsstrukturer
 • Utvikling av næringseiendom
 • Utleie og salg av næringseiendom

2016–d.d.: Advokatfirma Haakstad & Co DA – advokat / partner
2014–2016: Advokatfirma Haakstad & Co DA – advokat
2009–2014: Advokatfirmaet Selmer DA – advokat
2006–2009: Advokatfirmaet Selmer DA – advokatfullmektig
2003–2004: Jussformidlingen – saksbehandler