Fredrik W. Knudsen

Advokat/partner

Fredrik W. Knudsen kommer fra stilling som Senior Vice President Contracts/corporate counsel i Norsafe, og har betydelig erfaring innen forretningsjus, kontraktsrett (også internasjonal), entrepriserett, compliance, og med finans- og ekomjuss.

Per-Jakob Haakstad

Telefon: 370 06 070
Mobiltlf: 928 29 441
E-post: fwk@haakstad.no

 
  • Kontraktsrett
  • Selskapsrett
  • Virksomhetsoverdragelser og fusjon/fisjon
  • Entrepriserett
  • Pengekravsrett
  • Forretningsjus
  • Compliance
  • Personvern
  • Finans-, børs- og verdipapirrett, samt ekomlovgivning
  • Tvisteløsning

2019 – d.d.: Advokatfirma Haakstad & Co DA – advokat/partner
2013-2018: Norsafe AS – Senior Vice President Contracts
2009-2013: Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet – Seksjonssjef
1999-2009: Advokatfirmaet Thommessen – advokatfullmektig/fast advokat
1995-1999: Finanstilsynet – førstekonsulent/rådgiver/styresekretær

2015 –d.d.: Nestleder i styret i Arendal Kommunale Pensjonskasse
2014 –d.d.: Medlem kontrollutvalget for Strex AS
2010 –2014: Styremedlem i Warren Securities AS
2009–2011: Medlem av kontrollkomiteene i Warren AS og Warren Bank AS
2005–2009: Medlem av Kommunikasjonskontrollutvalget
1998–2005: Sekretær for Kommunikasjonskontrollutvalget

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
Share on pinterest
Pinterest

Del denne saken på sosiale medier