Fredrik W. Knudsen

Advokat/partner

Fredrik W Knudsen har betydelig erfaring innen forretningsjus, kontraktsrett (også internasjonalt), entrepriserett, compliancejus og med finans- og ekomjus. I tillegg til erfaring som forretningsadvokat i advokatfirmaet Thommessen, har han erfaring fra statlig virksomheter på flere nivåer, samt fra et konsern med virksomhet i flere land. Han arbeider også med kjøp og salg av små og mellomstore virksomheter, konkurranserett, offentlige anskaffelser, arve- og skiftesaker samt erstatningsrett.

Per-Jakob Haakstad

Telefon: 370 06 070
Mobiltlf: 928 29 441
E-post: fwk@haakstad.no

 • Advokatbevilling 202
 • Can. Jur 1995 (UiO)
 • Kontraktsrett
 • Selskapsrett
 • Virksomhetsoverdragelser og fusjon/fisjon
 • Entrepriserett
 • Pengekravsrett
 • Forretningsjus
 • Compliance
 • Personvern
 • Finans-, børs- og verdipapirrett, samt ekomlovgivning
 • Tvisteløsning

2019 – d.d.: Advokatfirma Haakstad & Co DA – advokat/partner
2013-2018: Norsafe AS – Senior Vice President Contracts
2009-2013: Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet – Seksjonssjef
1999-2009: Advokatfirmaet Thommessen – advokatfullmektig/fast advokat
1995-1999: Finanstilsynet – førstekonsulent/rådgiver/styresekretær

2015 –d.d.: Nestleder i styret i Arendal Kommunale Pensjonskasse
2014 –d.d.: Medlem kontrollutvalget for Strex AS
2010 –2014: Styremedlem i Warren Securities AS
2009–2011: Medlem av kontrollkomiteene i Warren AS og Warren Bank AS
2005–2009: Medlem av Kommunikasjonskontrollutvalget
1998–2005: Sekretær for Kommunikasjonskontrollutvalget

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
Share on pinterest
Pinterest

Del denne saken på sosiale medier