Deling av krenkende bilder? Nå strengere straff

Den 01.07.2021 ble straffeloven skjerpet, for offentliggjøring og deling av krenkende bilder. Straffen for slike lovbrudd er økt og hva som er straffbart er forsøkt tydeliggjort. De nye reglene står i straffeloven §§ 267a og 267b. Straffebudet gjelder den som uberettiget gjør tilgjengelig for en annen enten bilde, film eller lydopptak som er av krenkende eller åpenbart privat karakter. Ett eksempel er av noens seksualliv eller intime kroppsdeler. Et annet eksempel er av noen som utsettes for vold eller andre ydmykelser, eller av noen som befinner seg i en svært sårbar eller utsatt situasjon.

I tillegg til eller uavhengig av straff, kan en slik krenkelse gi den krenkende rett til en oppreisningserstatning (erstatning for ikke-økonomisk tap), jf skadeserstatningsloven § 3-5.

Et godt tips er å tenke nøye igjennom hva man selv deler, typisk på SoMe, og ikke minst, snakk med ungdommen din om deling, etikk og konsekvenser, også juridiske.

Har du behov for juridisk bistand, ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale. Les mer om oss på www.haakstad.no.

 

Ny åpenhetslov vedtatt: Gjelder ikke for mindre virksomheter

Hva er formålet? Åpenhetsloven skal fremme respekt for anstendige arbeidsforhold og grunnleggende menneskerettigheter ifm produksjon av varer og levering av tjenester. Loven innebærer strengere krav til virksomheter til åpenhet og krav om å arbeide aktivt med å avdekke og håndtere forhold i leverandørkjedene sine som kan ha negativ påvirkning på arbeidsforhold og menneskerettigheter. (mer…)

For bedrifter: Ny lov i 2021 om forretningshemmeligheter!

For bedrifter: Ny lov i 2021 om forretningshemmeligheter!

Bedriften din kan ha hemmeligheter – få eller mange – som dere ønsker og trenger et vern for. Det kan være ulike type informasjon, som teknisk – om maskiner, bruk av råstoff o.l. eller kommersiell – kundelister, økonomiske tall, strategiplaner, styredokumenter mv. (mer…)

Vi flytter!

Vi flytter!

Fra mandag 3. august 2020 er vi i Advokatfirma Haakstad & Co DA på plass i nye og moderne lokaler i Kanalgården (tidl. politihuset) i Arendal sentrum. (mer…)

God båtsommer!

God båtsommer!

Vi i Haakstad ønsker alle en god sommer, og minner om at Høyesterett nå har skjerpet konsekvensen av promillekjøring med båt. Blir du tatt med for høy promille, får man bot og taper i tillegg førerretten for båt i ett år! (mer…)

Kansellerte fly i Koronaens tid

Kansellerte fly i Koronaens tid

Mange har bestilt flyreiser som er blitt kansellert av flyselskapene. Selskapene tilbyr som regel, og i tråd med norske og europeiske forbrukerkjøpsregler, tre alternativer: (mer…)

Corona-juss del 1: Feil man kan lære av – permitteringer

Corona-juss del 1: Feil man kan lære av – permitteringer

Corona-situasjonen reiser mange rettslige spørsmål. spesielt for næringslivet; både om arbeidsrett (permittering, oppsigelser, sykemeldinger mv), om kontraktsrett, om pengekrav, styreansvar, om gjeldsforhandlinger. konkurs osv. Det er i disse tider utfordrende å følge spillereglene som også i en stor grad er i konstant endring. Her er to observerte feiloppfatninger, med merknader om riktig juss, helt kort: (mer…)