Hva er formålet? Åpenhetsloven skal fremme respekt for anstendige arbeidsforhold og grunnleggende menneskerettigheter ifm produksjon av varer og levering av tjenester. Loven innebærer strengere krav til virksomheter til åpenhet og krav om å arbeide aktivt med å avdekke og håndtere forhold i leverandørkjedene sine som kan ha negativ påvirkning på arbeidsforhold og menneskerettigheter.

Oversikt: Kort fortalt har virksomheter lovpålagte plikter til å gjøre bestemte og tilpassede aktsomhetsvurderinger, samt plikt til å offentlig redegjøre for sine vurderinger. I årsberetningen skal virksomhetene opplyse om hvor redegjørelsen er tilgjengelig. I tillegg har virksomheter en viss informasjonsplikt om håndteringen av dette området til enhver som skriftlig spør om dette.

Det nærmere innholdet i pliktene fremgår av loven og andre rettskilder. Her skal vi kun se på hvem som omfattes, så du vet om din virksomhet blir omfattet eller ikke.

Hvilke virksomheter gjelder pliktene for? Loven gjelder for større virksomheter som er hjemhørende i Norge. Også utenlandske virksomheter omfattes, så lenge de tilbyr varer og tjenester i Norge og som er skattepliktig her.

Men hva er «større» virksomheter»? Det er enten store foretak etter regnskapsloven § 1-5, altså ASA, noterte selskaper ol. eller virksomheter som oppfyller to av følgende tre vilkår: A) 50 årsverk, B) salgsinntekt på 70 millioner kr , C) Balansesum på 35 millioner kr . I konsern hvor mor og datterselskaper oppfyller vilkåret, skal mor anses som en «større» virksomhet.

Gjelder det din virksomhet? Nei, er din virksomhet ikke en større virksomhet etter loven, gjelder pliktene ikke din virksomhet. Det er antatt at kriteriene for større virksomhet vil medføre at noe over 8 000 virksomheter i Norge vil bli omfattet.

Selv om loven nå er vedtatt, er tidspunktet for ikrafttredelse ikke satt p.t.

Har du behov for juridiske bistand, ta kontakt. Les mer om oss på www.haakstad.no

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
Share on pinterest
Pinterest

Del denne saken på sosiale medier