Bystyrets flertall ønsker at det lages en lokal forskrift som forbyr vannscooter i Nidelva. Det er slett ikke sikkert et slikt forbud vil være lovlig.

Som premiss legger vi til grunn at politikerne ønsker å forby vannscooterkjøring i Nidelva og heller ikke vil tillate transportkjøring ut til nærmeste åpne farvann hvor dette i dag er lovlig.

Det må være enighet om at hvorvidt du kjører en vannscooter, jolle, sjekte eller cabincruiser i elva innenfor fartsgrensene er revnende likegyldig i forhold til faremomentet. Cabincruiseren kommer vel ellers klart dårligst ut her. Det er imidlertid bare vannscooteren man ønsker å forby. Som kjent forsøkte man å forby vannscootere totalt, men ESA (Organ som overvåker EU og EØS reglene, red. anm.) sa at dette gikk for langt. Vi som er litt tilårskomne husker også at vi lenge hadde forbud mot rullebrett – vi flirer litt overbærende over dette forbudet i dag. Det er mye de samme grunner som begrunnet forbudet den gang og som også skrotet dem. Diskusjonen går også høyt om forbud mot el-sparkesykler og/eller nærmere regulering av dem.

Politikerne kan ikke forby alt de ikke liker – det skal vi være meget glade for.

Det ville antagelig være greit å forby all motorisert ferdsel i Nidelva med hjemmel i havne- og farvannslova, motorferdselsloven, sammenholdt med forskjellige miljøvernebestemmelser osv. Det ville selvsagt vært politisk selvmord – så det gjør de ikke. Nei de forbyr vannscootere. Ikke det at de er de eneste som kjører galimattias i elva og utsetter både seg selv, andre, fugle- og dyreliv for fare, men fordi….de kan det(?)

Ikke nødvendigvis.

Skal scooter diskrimineres overfor andre fartøyer må det begrunnes i at hensynet til trygg ferdsel, forsvarlig forvaltning av farvannet, miljø eller friluftsliv krever det. Er det flere ulykker med scooter, fremfor joller, ødelegger de mer for dyre- og fugleliv osv. Det må antagelig finnes «særlige grunner» for en slik diskriminering hvis ikke blir det vilkårlig og fort ulovlig.  Vi kjenner ikke hva kommunen har av dokumentasjon og statistisk analyse her, men jeg mistenker at det er den gode gamle «fremmedfrykten» som viser sitt litt stygge ansikt her. Det oppfattes nytt, fremmed og ikke minst unyttig og voksne mennesker burde finne seg noe annet å gjøre. Snart blir de nok også elektriske og da er de helt lydløse…, men det blir sikkert feil det og.

Det bringer oss over i de neste åpenbare snubletrådene. Hva er en vannscooter? Lovgiver har laget denne definisjonen:

Vannscooter: En farkost med skroglengde mindre enn 4 meter, utstyrt med innenbords forbrenningsmotor som driver et vannjetaggregat som hovedfremdriftsmiddel, og som er konstruert for å bli betjent av en eller flere personer som sitter, står eller kneler på, fremfor i, skroget.

Lignende motordrevne fartøy: Vannmotorsykler, vannmopeder, motorisert surfebrett eller liknende.

– lykke til.

For all del, hensynene bak er kanskje gode, men bystyret bør gå et par runder til her.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
Share on pinterest
Pinterest

Del denne saken på sosiale medier