Er du forbruker og skal kjøpe håndverkertjenester? Bruk skriftlig avtale. Standardavtaler for håndverkertjenester (fast eiendom) finner du på Forbrukerrådets hjemmeside. Både en enkel avtale for oppdrag under ca. 200 000 kr (2G), og en mer omfattende avtale for oppdrag over ca. 200 000 kr. I bunn ligger lov om håndverkertjenester, som regulerer rettigheter og plikter mellom partene. For deg som forbruker er dine rettigheter ufravikelige. Det vil si at dine rettigheter i loven ikke kan tilsidesettes i avtalen, og er de likevel tilsidesatt er avtalen på dette punkt ikke bindende for deg.

Er det gitt et bindende overslag eller kun en uforpliktende prisantydning?
Ett viktig avtalepunkt er vederlaget som du skal betale for oppdraget.

Loven regulerer to hovedmåter å avtale vederlaget på; enten fastpris eller «etter regning». Med etter regning menes vederlag for faktisk medgått tid og materialer. Men vederlag etter regning kan suppleres med høyeste pris eller prisoverslag.

Kort informasjon om prisoverslag:
Får du et prisoverslag, kan totalprisen ikke overstige overslaget vesentlig og aldri mer enn 15 % av overslaget. Håndverkeren er på denne måten bundet av overslaget som eventuelt er gitt.

Eneste måte da for håndverkeren å ha krav på et høyere vederlag, er om oppdraget er blitt utvidet. Med andre ord at det er avtalt tilleggsarbeider som ikke kan anses som en del av det opprinnelige oppdraget.

Håndverkeren kan hevde at det ikke er et gitt et overslag, men kun en uforpliktende prisantydning. En prisantydning setter ikke noe tak for vederlaget, som da beregnes etter regning, med betalingsplikt for forbrukeren så lenge kravet er basert på gjengs pris. Er det oppgitt en pris fra håndverkeren for oppdraget, som håndverkeren hevder kun var en antydning og ikke et bindende overslag, har hen bevisbyrden for en slik påstand.

Trenger du bistand? Vi bistår både forbrukere og håndverkere i saker knyttet til håndverkertjenester.
Les gjerne mer om oss på www.haakstad.no.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
Share on pinterest
Pinterest

Del denne saken på sosiale medier