Selv om vaksinering nå er i full gang vil det ennå ta lang tid før arbeidslivet er tilbake til en slags normaltilstand.

Permitteringsperioden ble i fjor sommer utvidet fra 26 til 52 uker og denne uken varslet regjeringen at de ønsker å utvide permitteringsordningen til 1. juli 2021 – som det også synes å være politisk flertall for. De tidligst permitterte ville ellers blitt arbeidsledige fra ca. medio mars i år. Dette er en svært nyttig ordning for arbeidsgiver som ved permittering slipper lønnsplikt etter bare 10 dager – i noen tilfeller umiddelbart, og har avverget mange oppsigelser.

Det som imidlertid er viktig å huske på, og som kan bli en overraskelse for enkelte arbeidsgivere, er at lønnsplikt for arbeidsgiver inntrer for fullt idet den permitterte sies opp – senest ved utløpet av permitteringstiden. Det er nemlig slik at enten trer den permitterte igjen inn i arbeid etter endt permittering eller så må den ansatte sies opp hvis det ikke er arbeid til vedkommende.

Oppsigelsestiden er normalt fra 1 til 3 måneder og kan bety en likviditetsutfordring for arbeidsgiver når lønnen forfaller til betaling for kanskje flere ansatte samtidig. Ved manglende lønnsutbetaling vil veien til konkurs kunne være kort. Vi minner kort om at dagens kompensasjonsordning ikke omfatter lønnskostnader.

I prinsippet inntrer imidlertid også en arbeidsplikt for den oppsagte, men her vil det som regel være få eller ingen arbeidsoppgaver å utføre og dermed får arbeidsgiver ofte lite glede av den oppsagte.

Vi håper selvsagt at permittering skal avløses av en gjeninntreden i arbeidsforholdet, men for mange vil nok dette ikke være tilfellet.

Arbeidsgiver må også være oppmerksom på at en evt. oppsagt arbeidstaker normalt vil ha fortrinnsrett til ny stilling hvis slike utlyses innen ett år etter oppsigelsestidspunktet.

Kort oppsummert bør arbeidsgivere følge nøye med på permitteringsordningene, gjøre seg opp en mening om hva en tror om fremtiden og legge en nokså langsiktig plan for dette.

Advokatfirma Haakstad bistår både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden med rådgivning og tvisteløsning.
Se vår nettside haakstad.no for mer informasjon om våre tjenester og ansatte.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
Share on pinterest
Pinterest

Del denne saken på sosiale medier