Feil om oppfyllelse av kontrakter:
Mange påberoper i disse tider «force majeure» som grunnlag for suspendert eller bortfalt leveringsplikt eller betalingsplikt, ofte på sviktende rettslig grunnlag.

Kort fortalt er force majeure («Act of god») et rettslig begrep som i næringsforhold viser til forhold utenfor bedriftens kontroll som hindrer oppfyllelsesmulighet av en avtale og som ikke med rimelighet kan overkommes. Dette gjelder i all hovedsak hindringer for leverandører, for eksempel på grunn av mange sykemeldte ansatte eller manglende råvaretilgang.

Rettigheter og plikter i en slik situasjon som ikke reguleres av bestemmelser i allerede inngåtte kontrakter, reguleres av alminnelig kontraktsrett (bakgrunnsretten). Vilkåret kort fortalt er at leverandøren må kunne vise til oppfyllelseshindring utenfor sin kontroll som gjør det umulig eller ekstraordinært vanskelig å oppfylle kontrakten. Dersom vilkåret om oppfyllelseshindring er oppfylt, fører det bare normalt til at leveranseplikten suspenderes for en periode, uten rett for kunden til å kreve oppfyllelse eller erstatning for sviktende leveranse i en slik periode. Kunden kan fortsatt normalt heve kontrakten hvis utsettelsen medfører vesentlig kontraktsbrudd.

Force majeure vil normalt bare gjelde for leverandøren. En kundes betalingsplikt løper fortsatt for ytelser som leverandøren fremdeles kan og vil levere. En kunde som kun har en betalingsplikt kan nesten aldri påberope force majeure som grunnlag for å stanse sine betalinger, med mindre bankenes betalingssystem bryter sammen. Kunden bærer altså selv risikoen for sin egen inntektssvikt og betalingsevne. Ofte vil nok en leverandør imidlertid være åpen for å diskutere løsninger (i form av betalingsutsettelse, reduksjon i kravet e.l.). Om avtalte forskuddsbetalinger eller à-kontobetalinger i et kontraktsforhold kan holdes tilbake, vil i en del tilfeller være regulert i kontrakten. I mangel av slik kontraktsregulering, kan forskuddsbetaling i utgangspunktet ikke tilbakeholdes, dersom ikke det foreligger klare indikasjoner på at leverandøren ikke vil kunne oppfylle sine forpliktelser.

Har du eller din bedrift behov for juridisk bistand til Corona-juss, ta kontakt. Vi jobber for fullt, men med skjerpede tiltak etter gjeldende råd fra myndighetene.

Les gjerne mer om oss på www.h-co.no. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale. Tlf. 37 00 60 70 (sentralbord). E-post: post@h-co.no.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
Share on pinterest
Pinterest

Del denne saken på sosiale medier