Hummerfiske har blitt mer regulert de siste årene i et forsøk på å øke hummerbestanden.  Her er noe du bør lese gjennom før du starter:

 • Du må registrere deg hvert år på Fiskeridirektoratets hjemmeside (re-registrering er mulig).
 • Du kan bare bruke hummerteiner til hummerfiske. En hummerteine skal ha minst to sirkelformede fluktåpninger – en på hver side.  Disse skal være minst 60 millimeter i diameter. I tillegg skal det være en åpning som skal holdes lukket med en bomulls-/nedbrytbar tråd. Se nærmere om hvordan du gjør dette monteringsbeskrivelsen.
 • Hummerteinene må merkes med ditt nummer.
 • Som fritidsfisker kan du fiske etter hummer med inntil 10 hummerteiner per person og per båt. Det betyr at dersom flere personer fisker fra samme båt, eller dersom en person fisker med flere båter, kan du uansett ikke bruke mer enn 10 hummerteiner.
 • Hummeren du fanger må være mellom 25 og 32 cm. Alle andre hummere du fanger må settes ut igjen. Det skal måles fra spissen av pannehornet til den bakre kanten av midtre svømmelapp. Alle hummere du fanger med utvendig rogn uansett størrelse, skal settes ut igjen.
 • Du må sjekke teinene MINST en gang i uken. Husk at dette må skje før én time etter solnedgang og etter én time før soloppgang.
 • Alle fangsteiner må opp innen 30. november 2019.
 • Oppbevarer du hummerne du får i samleteiner, skal du rapportere dette her. Samleteiner er lovlig frem til og med 1. januar 2020 kl. 08:00.
 • Husk at det er forbudt å sette teiner i fredningsområdet utenfor Flødevigen.
 • Vær med på å redusere antallet «spøkelsteiner», og meld inn tap av teiner via app’en «Fritidsfiske»
 • Vær forsiktig når du fisker, og bruk redningsutstyr!

Hvis du ikke registrerer deg som hummerfisker, kan du få forenklet forelegg fra Fiskeridirektoratet. Brudd på reglene om størrelse, fiskeredskap og røktetid, kan medføre bøter eller fengsel på inntil ett år, samt inndragning av hummer og redskap/båt.

Trenger du juridisk bistand i sak om hummerfiske eller i annen sak, kontakt oss gjerne. Les mer om oss på vår hjemmeside.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
Share on pinterest
Pinterest

Del denne saken på sosiale medier