Noen ansatte kjøper jobbreiser selv, og får refusjon fra arbeidsgiver senere. Er dette noe en arbeidsgiver kan kreve?

En arbeidsgiver på Østlandet hadde mange ansatte som måtte reise mye i jobben. Arbeidsgiver avsluttet sin ordning med firmakort for reiser, og påla de ansatte å legge ut for reiseutgiftene for deretter å kreve refusjon. I saken kom Høyesterett til at arbeidsgiver ikke hadde adgang til å gi et slikt pålegg, da dette ikke var innenfor arbeidsgivers styringsrett. Arbeidsgiver hadde i denne saken heller ikke annet rettslig grunnlag for slikt pålegg – verken i tariff- eller arbeidsavtale. Pålegget ble derfor funnet ugyldig. For å være lovlig må en slik ordning være avtalt.

Er du ansatt i en bedrift som har en reell konkursrisiko, er utlegg du foretar – enten frivillig eller motvillig – risikable: Du kan bli eksponert for økonomisk tap ved konkurs hos arbeidsgiver. I konkurs er de ansattes  lønn beskyttet i statens lønnsgaranti, men ordningen dekker ikke utgiftsutlegg. Kan kravet meldes i boet? Ja, men slike krav mot konkursboet er ikke fortrinnsberettiget i boets eventuelle midler.

Trenger du juridisk bistand – ta kontakt. Les gjerne mer om oss på vår hjemmeside.

Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest

Del denne saken på sosiale medier