Bedriften kan ha store verdier i sine bedriftshemmeligheter. Det kan være tekniske opplysninger, så som tegninger, know-how, eller kommersielle opplysninger som for eksempel kundelister, markedsstrategier, økonomi m.v.

Misbruk av bedriftshemmeligheter kan skje både fra for eksempel ansatte, innleide eller konkurrenter. Vern mot dette er spredt i lovgivningen. Straffeloven har forbud mot å utnytte bedriftshemmeligheter man lovlig har fått tilgang til, for eksempel ved å utnytte disse i konkurrerende virksomhet, eller gjøre dem kjent for andre. Det gjelder både kunnskap og tekniske hjelpemidler. Straffeloven har også forbud mot å tilegne seg slike bedriftshemmeligheter på en rettsstridig måte. I markedsføringsloven er det også tilsvarende regler om dette. Overtredelse kan medføre både straff og erstatningsansvar for krenkeren. (Utfordringen i praksis er å bevise at reglene er brutt.)

Men hva er en bedriftshemmelighet? Det typiske er skriftlig informasjon. Men informasjonen behøver ikke være nedtegnet, men kan fremkomme av innretninger, arbeidsprosesser m.v. Ikke all informasjon utgjør en bedriftshemmelighet: For at informasjonen skal nyte et vern må visse vilkår være oppfylt: Kort fortalt må det være en viten som er spesifikk for din bedrift, og som er av betydning for virksomheten. Dette betyr at allmenn viten ikke utgjør en bedriftshemmelighet. Informasjonen må være foretakspesifikk. Videre er ansattes alminnelige kunnskaper og erfaringer av fagmessig art ikke en bedriftshemmelighet.

I tillegg til nevnte vilkår er det et krav om at bedriften må ha behandlet opplysningene som hemmelige og søkt om å beskytte hemmeligheten. Hvordan? Det gjøres typisk i arbeidsavtalene. Dessuten bør man begrense tilgang til informasjon, samt markere utad kravet på hemmelighet, for eksempel på bedriftshemmelige dokumenter. Men det kan også være tilstrekkelig at det ut fra situasjonen følger en klar forutsetning om hemmelighold. Det grunnleggende her er at virksomheten har behandlet opplysningene som interne, og at de er underlagt et visst nivå av beskyttelse.

Til informasjon har regjeringen nylig fremmet forslag om en ny felles lov om beskyttelse av bedriftshemmeligheter, som kanskje kommer i 2020. Bakgrunnen er et EU-direktiv som skal implementeres i Norge. Dette kommer vi tilbake til når slik lov trer i kraft.

Har du behov for juridisk bistand – ta kontakt for en uforpliktende samtale. Les gjerne mer om oss på www.h-co.no.

Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest

Del denne saken på sosiale medier