Vi er alle aktive mennesker som på skolen, i arbeidet eller på fritiden utsetter oss for fare.  Farene vi i slike situasjoner utsetter oss for kan være bevisste, uaktsomme eller ukjente. Noen ganger medfører slike farer at vi blir skadet og noen ganger får slike skader fatale konsekvenser. Selv om livet er farlig, kan noen være strafferettslig- og/eller erstatningsansvarlig for slike skader.

Høyesterett har i flere dommer det siste året trukket grensen mellom hva som kan kalles hendelige uhell som vi selv må bære konsekvensen av, og hva som kan medføre erstatningsplikt for den «ansvarlige».  Gjennomgående er at vi alle selv må bære konsekvensene av hva som er «påregnelig risiko og konsekvenser», mens det kan bli aktuelt med erstatningsansvar for risiki/konsekvenser for det som ligger utenfor det som er påregnelig.

Grensen mellom det som kan gi erstatning og det som ikke kan gi erstatning må trekkes i det enkelte tilfelle, men Høyesterett har gjennom sine dommer gitt noen eksempler:

  • Det å kjøre i stor fart rett ned et heng i en slalåmbakke kan være erstatningsbetingende, selv ovenfor en som har stoppet i henget.
  • Skader påført som følge av materialtretthet i en bolt på setet på en spinningsykkel, medførte ikke erstatningsansvar for treningssenteret da dette forekom så sjeldent at det ikke var noe å laste treningssenteret for ikke å sjekke boltene og den risiko treningssenteret utsatte rytteren for ikke oversteg dagliglivets risiko.
  • En person som falt av en leid hest som følge av hesten «bukket» og ble 21 % medisinsk invalid, fikk erstatning fra ridesenteret blant annet fordi konsekvensen av fallet var større enn det som ble ansett som påregnelig og/eller akseptert.
  • Skader påført under en kommersiell «RIB-tur», ble ikke ansett for erstatningsberettiget da operatøren av båten ikke hadde opptrådt i strid med regelverket og det heller ikke ble påvist handlinger fra føreren av RIB’en i strid med det passasjerene med rimelighet kunne forvente.

Selv om flertallet av Høyesterettsdommene den siste tiden har endt med at den skadelidte ikke har fått erstatning ved fritidsulykker, innebærer ikke dette at listen for hva som er erstatningsberettiget er hevet.  Listen har bare blitt tydeligere!

Har du behov for bistand eller en uforpliktende samtale, ta kontakt.

Les gjerne mer om oss på vår hjemmeside.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
Share on pinterest
Pinterest

Del denne saken på sosiale medier