Om du kjøper nytt hus/ny hytte med tomt (eller på egen tomt) beskyttes du som kjøper meget godt av bustadoppføringsloven. 

Loven er ufravikelig til fordel for deg som forbruker. Det betyr at byggefirmaet i avtalen ikke kan gi deg dårlige vilkår enn det som følger av loven. Er det likevel inngått en avtale som krenker dine rettigheter i bustadoppføringsloven, kan den aktuelle bestemmelsen settes til side, og er ikke bindende for deg.

Ved avtaleinngåelsen kan og bør det brukes en standardkontrakt som ivaretar reglene i loven. Det er i tillegg viktig i avtalen å avklare nøyaktig hvilken ytelse du skal ha og hva betalingen fra deg skal dekke. Dette for å hindre at byggefirmaet fremsetter tilleggskrav for noe du mener skulle være inkludert.

Loven har mange bestemmelser om byggefirmaets plikter, både om fraråding, veiledning og utførelse m.v. En viktig plikt for byggefirmaet er å stille økonomisk garanti for de krav du som forbruker kan få mot byggefirmaet. Garantien skal gjelde i fem år etter overtakelsen, og den skal stilles straks etter avtaleinngåelsen (med enkelte unntak og da uansett senest ved byggestart). For avtaler som også omfatter kjøp av tomt, skal garantisummen være minst 3 % av samlet avtalt vederlag frem til overtakelsen, og minst 5 % deretter. (Har du tomt selv, er garantisummen 10 % av vederlaget frem til overtakelsen, og 5 % deretter.) Det er også krav til hvilke tredjeparter som klan tilby slik garanti, og krav til type garanti. Er ikke kravene til garanti oppfylt, har du ikke betalingsplikt. Det er overraskende mange byggefirmaer som likevel ikke stiller slik entreprenørgaranti. Dette kan være fordi slik garanti er kostbar.

Videre har loven regler om avbestillingsrett, endringer og tilleggsarbeider, om vederlaget fra forbruker og betaling, samt om mangler og forsinkelser m.v. Ved forsinkelser har byggefirmaet plikt til å betale dagmulkt (uavhengig av ditt tap). Dagmulkten kan løpe i inntil 100 kalenderdager, og skal være på 1 promille per dag forsinkelsen varer (eller 0,75 promille om avtalen også gjelder kjøp av tomt). Høyere dagmulkt kan avtales. Grunnlaget for beregningen er samlet vederlag, både opprinnelig vederlag og tilleggsvederlag, samt inkludert merverdiavgift. Er samlet sum for bygg og tomt for eksempel på 4 millioner kroner, vil maksimal dagmulkt kunne bli 300 000 kroner, som typisk trekkes fra i sluttoppgjøret.

Har du behov for juridisk bistand – ta kontakt. Les gjerne mer om oss på h-co.no.

 

Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest

Del denne saken på sosiale medier