Nye krav til informasjon i arbeidsavtaler m.v.
Ved avtaler om periodevis arbeid, skal arbeidsavtalen fastsette når arbeidet skal utføres, eller gi grunnlag for å beregne dette. Kravet skal sikre en større forutsigbarhet for arbeidstaker om når arbeidet skal utføres, og derigjennom hvilken lønn som da kan forventes. Merk f. eks. at alle som bruker tilkallingsvikarer basert på enkle og løse avtaler nå må justere sine arbeidskontrakter.

Deltidsansatte har fortrinnsrett
Før arbeidsgiver ansetter nye folk i nye stillinger, har deltidsansatte på nærmere vilkår rett til fortrinn til økt stilling. Det vil de også ha i 2019. Det nye er at den deltidsansatte nå kan kreve fortrinnsrett til del av en ny stilling. Det er unntak for slik rett dersom en slik potensiell oppstykking av en stilling innebærer en vesentlig ulempe for arbeidsgiver.

Muligheten for innleie fra bemanningsbyrå innskrenkes
Også i 2019 kan man leie inn arbeidstakere fra bemanningsbyrå i samme ustrekning som man kan ansette folk midlertidig, jf. arbeidsmiljøloven § 14-9. I tillegg kan man drive med tidsbegrenset innleie etter avtale med tillitsvalgte. I 2018 var vilkåret at bedriften var bundet av tariffavtale og at tillitsvalgte representerte et flertall av arbeidstakerne innen den arbeidskategori som innleien gjelder. I 2019 er vilkårene ytterligere innstrammet til at avtalen med de tillitsvalgte om innleie fortsatt kan være inngått lokalt, men tariffavtalen i bedriften må være inngått med fagforening med innstillingsrett (dvs. mer enn 10 000 medlemmer). For eksisterende avtaler inngått før 2019, vil disse være gyldige i 6 måneder fra 01.01, og utløpe den 01.07.19.

Merk forøvrig at regler om permittering og lønnsplikt også er endret pr. 01.01.19 (økte plikter for arbeidsgiver).

Har du behov for juridisk bistand? Kontakt oss på 37 00 60 70. Les gjerne om oss på www.h-co.no.

Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest

Del denne saken på sosiale medier