Regnskapsmedarbeider tiet ved ansettelsen om en underslagsdom. Da arbeidsgiver fikk vite dette 3 år senere fikk kvinnen avskjed på stedet. Lagmannsretten fant fortielsen å utgjøre et vesentlig mislighold av arbeidsavtalen, men arbeidsgiver tapte likevel på grunn av uforsvarlig saksbehandling.

Saken illustrerer to viktige poeng:

For det første at fortielse om straffbare forhold kan gi grunnlag for avskjed, der slik info er relevant for stillingen. Dommen gjaldt underslag av penger og stillingen var som regnskapsmedarbeider, hvor kravet til tillit er spesielt stort. En slik fortielse var et vesentlig mislighold av arbeidsavtalen. Kvinnen ble ikke hørt med at dommen var gammel og ikke gjaldt et stort beløp (270 000 kroner), og at hun fortjente en ny start. Grunnlaget for avskjed var følgelig i utgangspunktet tilstede, men arbeidsgiver tapte likevel.

For det andre illustrerer saken viktigheten av forsvarlig saksbehandling. Selv om retten kom til at grunnlaget for avskjed forelå, fant retten likevel avskjeden ugyldig, og tilkjente kvinnen både oppreisning og erstatning for sakskostnader. Grunnen var at arbeidsgiver hadde gått uriktig frem; det var ikke avholdt et formelt drøftingsmøte, kun en samtale uten forhåndsvarsel om innhold, og uten anledning til å ta med rådgiver eller tillitsvalgt til samtalen (dommen kan du lese her). Læringspoenget er å behandle slike saker kjølig og rolig, og følge spillereglene om avskjed og oppsigelser i arbeidsretten.

Trenger du bistand innen arbeidsrett – ta kontakt med advokat Karsten A. Anfinsen eller advokat Per Jakob Haakstad.

Mer info om Advokatfirma Haakstad & Co DA finner du på vår hjemmeside.

Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest

Del denne saken på sosiale medier