En mann var utro mot sin samboer og måtte betale henne 1 300 000 kroner. Mannen hadde brutt en avtale om seksuelt troskap. Avtalen regulerte også konsekvensen. Mannen gikk til søksmål og krevde avtalen satt til side, men fikk ikke medhold.

Seksuelt utroskap har normalt ingen betydning i et oppgjør etter samlivsbrudd. Men i en spesiell sak fra 2017 fikk utroskap stor betydning: Mannen hadde vært utro tidligere og kvinnen krevde en skriftlig avtale om troskap, som betingelse for å fortsette samboerskapet. Avtalen ble ført i pennen av kvinnens far, som var dommer.  Mannen var utro på nytt. Det ble bevist med bl.a. Messenger-meldinger. Kvinnen krevde overføring av verdier på 1 300 000 kroner, slik avtalen bestemte. Mannen mente avtalen ikke var ment å være bindende, og at den uansett måtte være ugyldig. Men han ble ikke hørt, verken i tingretten eller i lagmannsretten. Begge instanser fant avtalen bindende. Mannen måtte i tillegg betale over 500 000 kroner i erstatning for kvinnens sakskostnader, i tillegg til egne kostnader. En kostbar affære.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
Share on pinterest
Pinterest

Del denne saken på sosiale medier