Advokatutgifter kan ofte dekkes av forsikringen din. Det er det mange som ikke vet. Dekningen er normalt på 100 000,- kroner. Lær når, hva og hvordan. 

Stikkordet er rettshjelpdekning. De fleste private forsikringer har dette inkludert. Slik dekning kan dekke dine utgifter til rettshjelp, slik som advokatsalær, sakkyndig mv. Du trenger ikke å ha kjøpt dette spesielt, da dette allerede er en del av din forsikring for f. eks. bolig, hytte, innbo, båt m.v. Sjekk ut forsikringsavtalen din. Vilkårene vil fortelle deg hva du har rett på.

Hva dekkes?
Forsikringen vil normalt dekke dine pådratte  utgifter på inntil 100 000 kroner, men minus en egenandel. Den er normalt på 4 000 kroner i grunnandel + 20 % av det overskytende beløp. Hva betyr det? Dersom du eksempelvis har utgifter til rettshjelp på 24 000 kroner, må du betale en egenandel på 4 000 kroner + 20 % av 20 000 kroner, som også er 4 000 kroner, til sammen 8 000 kroner. Resten dekkes av forsikringen. Noen forsikringer dekker kun dine egne advokatutgifter, men ikke motpartens, dersom du skulle bli dømt til å betale også disse. (Enkelte selskaper dekker også motpartens advokatutgifter, men kun innenfor rammen av dekningen du har på 100 000 kroner.

Men ingen regel uten unntak…. Forutsetningen for dekning er at det har oppstått en tvist/uenighet. Først fra dette tidspunktet får du dekningen. Det betyr at rettshjelputgifter til rådgivning (uten at det foreligger tvist), må du dekke selv (Du kan imidlertid ha krav på fri rettshjelp fra Staten). En «tvist» regnes for å ha oppstått når et krav er fremsatt og avvist. Forhandlinger regnes ikke i seg selv som noen tvist. Råd om dette får du advokaten din. NB! Merk at det er en frist på ett år for å melde saken til selskapet. Så ikke la en sak surre og gå lenge før du kontakter forsikringsselskapet.

Merk også følgende: Ikke alle typer saker dekkes. Forsikringsvilkårene vil regulere hvilke saker som dekkes, og hvilke som ikke dekkes. Typisk dekkes saker som nabotvister, klage etter boligkjøp, klage på håndverkertjenester o.l., mens saker som normalt ikke dekkes er arvesaker, skilsmisse, straffesaker, saker som gjelder jobben din m.v. Rettshjelp i næring gjelder ikke under privatforsikringer du måtte ha, men kan i flere selskaper kjøpes. Dette kan ofte vært lurt.

Du velger advokat selv. Advokaten kan melde saken til forsikringsselskapet for deg, men du kan også gjøre dette selv, f. eks. før du kontakter advokat.

Trenger du advokat, ta kontakt for uforpliktende prat. Les mer om oss og få kontaktinfo på www.h-co.no.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
Share on pinterest
Pinterest

Del denne saken på sosiale medier