I dag vil en slik klausul i praksis ikke være gyldig, med mindre lovens strenge krav er oppfylte.

Når man slutter hos en arbeidsgiver, kan arbeidsavtalen ha vilkår som begrenser adgangen til å tiltre stilling hos en annen arbeidsgiver eller delta i konkurrerende virksomhet (kalt konkurranseklausul, karensklausul e.l.).

Slike klausuler var nokså vanlige tidligere. Arbeidsmiljøloven fikk i 2016 nye regler som begrenser betydelig adgangen for å inngå slike avtaler eller gjøre gjeldende tidligere inngåtte avtaler om dette, og i praksis vil slike klausuler kun være gyldig i unntakstilfeller.

En avtalt konkurranseklausul kan bare gjøres gjeldende så langt den er nødvendig for å ivareta arbeidsgivers særlige behov for vern mot konkurranse, og uansett maks i ett år. En slik avtale om konkurranseklausul må for øvrig være skriftlig. Klausulen kan ikke påberopes ved nedbemanning m.v. Det forutsettes også at arbeidsgiver gir en skriftlig redegjørelse for hvorfor slik særlig behov for vern mot konkurranse foreligger. I tillegg må arbeidsgiver betale en betydelig økonomisk kompensasjon, etter nærmere regler i arbeidsmiljøloven. Reglene gjelder ikke for en daglig leder som slutter, om det før fratreden inngås avtale om etterlønn og om at rettighetene er frafalt. Loven fikk i 2016 også egne regler om kunde- og rekrutteringsklausuler.

Spørsmål om arbeidsrett?
Ta kontakt med vårt arbeidsrettsteam: Advokat Karsten A. Anfinsen eller advokat Per Jakob Haakstad.

Les mer om oss på vår hjemmeside.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
Share on pinterest
Pinterest

Del denne saken på sosiale medier